Formelrevision:

Hvis man har behov for et bedre overblik over formlerne i ens excel ark, så kan man benytte funktionen formelrevision.
48
http://www.youtube.com/watch?v=2ykjG29Wvy4

Man kan også nøjes med at revidere en enkelt formel ved at stille sig i cellen og trykke på F2.

Navngivning af områder i Excel:

Overblikket over ens regneark kan øges ved at man navngiver områder.

48
http://www.youtube.com/watch?v=IeyJZEgO_oc