Frys ruder:
Hvis man har et stort regneark, og der er rækker eller kolonner man gerne vil se hele tiden. Så kan man anvende funktionen frys ruder.

14

https://www.youtube.com/watch?v=ABrlJGKfgAk

Data filter:
Ved hjælp af funktionen datafilter får man hurtigt et overblik over de data som man har.

15

http://www.youtube.com/watch?v=EF9a5XuOu2w

Målrettet sletning:
Er man til hurtige løsninger kan man også vælge at slette alle de data man ikke interesserer sig for.

Sæt data filter op lige under øverste linie med overskrifter, vælg de data du vil have slettet, marker alle rækker under overskrifterne + delete.

Kun de data som er valgt med Datafilteret bliver slettet og du beholder overskrifterne. Dette trick virker i 2010 versionen, jeg har ikke testet om det virker i de ældre versioner!. 

Betinget formatering:
En måde hvorpå man kan få overblik over data er betinget formattering.

16

https://www.youtube.com/watch?v=LOaezdoyJDE

Betinget formatteret kan også bruges til at markere dubletter, som det er vist her.

17

http://www.youtube.com/watch?v=K9B6BUfpqt4


Pivot tabeller:
Pivot tabeller er et stærkt redskab til at få overblik over data.

18

http://www.youtube.com/watch?v=lEPmBuyeIxs
 

Et stærk feature i Pivot tabeller er også at det i Pivot tabeller er muligt at danne beregninger, så man foreksempel kan se salget med eller uden moms også selvom man kun har rådata uden moms.

18.2

Konsolidering :
Hvis data er fordelt på flere faneblade, så er konsolider funktionen et stærkt værktøj.

19
http://www.youtube.com/watch?v=iyziliJuA6E


Tal på farver:
Hvis man har et regneark, hvor der er brugt farver til at markere særlig interesante celler, så kan dette ikke løses ved hjælp af standard funktionerne i excel hvis det er en af de ældre Excel versioner.

Man er nødt til at bruge VB for at få sat tal på farverne. Her er der en kode der kan bruges:

Function FindFarve(MyCell As Range)

FindFarve = MyCell.Interior.ColorIndex

End Function

Man laver en kolonne ved siden af farven og herefter bruger man funktionen til at beregne farven. Der er mere om VB under fanebladet Visual basic. Her er der også en lille videor som viser hvordan VB fungerer.

Søg på Link:
Nogle gang kan der være behov for hurtigt at kunne se hvor en værdi i en formel kommer fra. Dette kan lade sig gøre hurtigt ved at man markerer og kopierer den værdi man ønsker at søge på.

Tryk på Alt + E + FL

Vælg gå til og indsæt kopi.Tryk ok, og Cursoren rykker hen til det markerede sted.


Goal Seak functionen:
Goal seak funktionen i Excel er en spændende funktionalitet, der gør det muligt hurtigt at teste hvilke input værdier man skal have i en formel for at få en ønsket outputværdi.

20

http://www.youtube.com/watch?v=G-pzq41GJWE