Beregning af Årsseffekt:

Hvis man har en kontrakt med en start og en slut dato, og man gerne vil beregne, hvor mange måneder den er gældende i 2012, så kan det gøres vha. følgende formel:

+MIN((ANTAL.ARBEJDSDAGE("01-01-2012";slutdato)*(7/5))/30;(ANTAL.ARBEJDSDAGE(startdato;"31-12-2012")*7/5))/30;(ANTAL.ARBEJDSDAGE(startdato;slutdato)*(7/5))/30)

Konvertering af CPR numre

Hvis man vil konvertere et CPR nummer til datoformat kan følgende formel anvendes:

=DATO(HVIS(VÆRDI(MIDT(A1;5;2))<9;MIDT(A1;5;2)+2000;MIDT(A1;5;2)+1900);MIDT(A1;3;2);VENSTRE(A1;2))